Onderhoud/Reparaties

Een professioneel servicepakket is een standaardproduct bij Lucassen Lastechniek! Het onderhouden en keuren van uw las- en snijmachines en de toebehoren is iets dat wij u graag uit handen nemen.

Service voor machines

Standaard onderdeel van ons servicepakket is een gedetailleerd, digitaal logboek voor uw machine. Met digitale logboek bouwt u een naslagwerk op waarin alle onderhoudsbeurten, reparaties, keuringen en incidenten van de machine worden bijgehouden. Hiermee controleert u niet alleen de technische staat van uw apparatuur maar het is ook een nuttig middel bij eventuele controles van de arbeidsinspectie. Het logboek bevat tevens een beschrijving van kleine onderhoudswerkzaamheden welke door de lasser zelf uitgevoerd kunnen worden.

Ons professionele servicepakket bevat de volgende componenten voor machines:

Het jaarlijks uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan machines heeft grote voordelen. Wij kunnen u garanderen dat hierdoor het aantal storingen direct zal verminderen. Dit is directe winst voor uw bedrijf. Reparatiewerkzaamheden worden op afroep uitgevoerd door onze ervaren, technische medewerkers. Keuren Het jaarlijks keuren van de machines gebeurd door onze NEN 3140-bevoegde monteur. Het rapport van de keuring wordt opgeslagen in een speciaal computerprogramma. De monteur beschikt over een laptop waarmee uw keuring direct wordt afgerond.

Reparaties aan lastoortsen

Wij besteden de grootste zorg aan reparaties van uw lastoortsen. Na reparatie worden alle toortsen met een testsysteem gecontroleerd voordat ze teruggaan naar de klant. Hiermee beschikt u na reparatie gegarandeerd weer over veilige lastoortsen voor uw medewerkers.

Keuring en onderhoud van gasgerelateerde apparatuur

Naast veiligheidskeuringen en onderhoud aan lasmachines verzorgen wij in samenwerking met een VCA-gecertificeerd bedrijf alle keuring voor uw gasgerelateerde apparatuur en leidingsystemen. De eindverantwoording en financiële afhandeling liggen bij Lucassen Lastechniek. U ontvangt dus slechts 1 factuur! Het VCA-gecertificeerd bedrijf hanteert de PED norm voor drukapparatuur. Voor het keuren van de veiligheid voor de Arbodienst wordt de richtlijn Kritieke Middelen Inventarisatie toegepast. Deze veiligheidskeuring dient jaarlijks te worden uitgevoerd. Voor gasgerelateerde apparatuur zoals branders, ventielen, leidingsystemen en afnamepunten geldt geen NEN norm. Ons advies is echter om jaarlijks minimaal éénmaal de gehele installatie te laten controleren. Daarnaast zouden iedere twee tot drie jaar de centrale gassendistributiesystemen schoongeblazen moeten worden en op gasdichtheid getest moeten worden.